Kostenoverzicht 2023

Het niveau van alle in dit artikel genoemde vergoedingen wordt voor de duur van één jaar ingaande op 1 januari van ieder kalenderjaar vastgesteld. Vision Car Lease behoudt zich het recht voor de betreffende vergoedingen jaarlijks aan te passen.

  • Vervanging brandstofpas-/laadpas of pincode: € 15,- excl. BTW
  • Vervanging kentekencard bij vermissing: € 50,- excl. BTW
  • Vervanging kentekenplaten bij vermissing € 100,- excl. BTW
  • Administratiekosten doorbelasting bekeuring: € 5,- excl. BTW
  • Administratiekosten contractomzetting: € 100,- excl. BTW

Voor de vergoeding van overige zaken zullen de daadwerkelijk door Vision Car Lease gemaakte kosten in rekening worden gebracht.